Mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter?

Det är ett begrepp som utarmas mer och mer tycker jag.

Är det att ha mat på bordet? Eller en säng att sova i? Eller att kunna leka och arbeta?

Det hjälper inte om du har detta och mycket mer om du inte blir sedd!

Blir du inte bekräftad, har du ingen att knyta an till och får känna att du är viktig för att just du finns så finns du inte. Och den känslan av att inte finnas till, inte räknas med och inte var viktig är den värsta känslan som finns! Då kan du inte växa, ditt självförtroende och självkänsla utvecklas inte. Du blir deprimerad och har svår att klara av tillvaron.

När jag pratar med ensamkommande barn eller ungdomar så är det detta jag får beskrivet.  En ung man från Afghanistan berättade om sina känslor för mig och längtan efter bekräftelse. Förmodligen så kommer han inte att få hit sin familj heller! Jag känner en stor sorg över detta och en skam över att detta sker hela tiden!

höst 2015 117