Ständigt aktuellt

GÖTEBORGSTIDNINGEN FREDAG 2 NOVEMBER 1962höst 2015 281

Min fina svärfar som skrev under signaturen: Kess Söderstöm skrev denna artikel i Göteborgs tidning 1962.

Det är alltså 53 år sedan!

På denna tid var det naturligt att använda begrepp som zigenare och zigenarhövding, man använde också begreppet vandrarfolk.

Artikeln handlar om släkten Dimitri och Douglas Dimitris giftermål med Ingalill Taikon.

Allt är skrivet i oerhört positiv anda och stolthet över Varbergs bornas solidaritet och fina mottagande av familjen Dimitri.

Citat:” -Varbergarna är fantastiska. Mina barn leker med andras ungar, våra ungar tar andra barn med sig till oss ibland. Med föräldrarnas goda minne. Jag har aldrig märkt att våra barn haft några svårigheter i skolan eller några svårigheter med att ta kontakt med andra barn. Alla barn är lika när dom rasar ut tillsammans.

Syssloman Eric Ågren i Varberg har under åtskilliga år kämpat för att med stöd av lagen ge zigenarna en människovärdig bostad.-Men jag tror att varbergare som haft med familjen Dimitri att göra är enbart positiva. Socialnämnden har ställt tomt till förfogande, Arbetsmarknadsstyrelsen byggnader och inredning. Drätselkammaren skall ta ut hyror och svara för underhållet av byggnaderna. Vi har fått hjälpa till här och där från Varbergs stad för att ställa till rätta. Familjerna är skrivna i Varberg sedan lång tid och jag tycker de har varit enbart trivsamma och skötsamma.” Slut citat.

Familjen hade tidigare bott i en barack och fick nu flytta in sin första fasta bostad. Statsmakterna hade beslutat sig för att hjälpa nomadfolket att anpassa sig till vårt samhällsskick. Varberg var den första stad som ordnat bostadsfrågan för zigenarna.

Jag tycker att detta är en väldigt intressant läsning med tanke på vad som sker i vårt samhälle idag.

Annonser