Förälder

IMG_1575

Så här glada är ju våra barn inte alltid! Och det kan ju ingen människa vara, vuxna som barn behöver visa andra känslor också! Ilska, sorg, tristess, likgiltighet, irritation för att nämna några andra känslor. Men på nåt sätt så kan vi vuxna lägga nån slags prestation i att våra barn alltid ska vara nöjda. I stället för att låta dem vila i den känslan som det behövs ges uttryck för just då.

Vi har alla våra dagar som det heter. En perfekt förälder, hemska uttryck, tillåter också sig själv att ge uttryck för sina känslor och sin sinnesstämning. När vi gör det så visar vi barnen att det är tillåtet.

Tala om för barnet, din partner eller någon annan i din omgivning som har det lite jobbigt att : ”Jag finns här för dig om, eller när du behöver mig”! På sätt så tränar vi oss också på att be om det vi behöver och det kan vara:

Jag behöver en kram nu

Jag vill att du lyssnar på mig

Jag vill vara i fred

Det är bra för självkänslan att veta vad du vill!

Annonser